Aktuellt

AKTUELLT 

ÅRSMÖTE

Torsdagen den 11 maj klockan 19:00

(Vi hoppas att alla har ändrat mötesdatum i sin kalender enligt det utskick som gjordes)


Mötet hålls i Kansliet, mellanhusets högra dörr, på Lövudden 2-3, Västerås


Vi önskar som vanligt att ni föranmäler er.

Ring 076 313 37 01 eller

mejla till info@kfumvasteras.se


Ladda ner dagordningen


Reparation av Björken, Lövudden 

På grund av läckande vatten under lång tid, från en av toaletterna, i huset Björken, har det blivit stor skada på två tredjedelar av golvytorna så att vi i dagsläget inte kan nyttja lokalerna eftersom ett nytt golv ska läggas när allt underarbete gjorts. Enligt Byggwalle, som utför reparationen, så ska de göra allt för att lokalen ska vara redo inför dagkollo-sommaren som startar direkt efter midsommar, vecka 26.

Vi hoppas verkligen att de lyckas.